De toverzaadjes (groep 5,6)

De kinderen maken kennis met een zonderlinge uitvinder, die in het bos woont. Hij heeft een nieuwe uitvinding gedaan: De toverzaadjes. Als je een zaadje plant komt daar spontaan een grote struik of boom te staan.

“Hier was eerst een voetbalveld” vertelt de uitvinder. Nu staan er ineens overal bomen en struiken! De uitvinder is zijn toverzaadjes verloren. Inmiddels zijn er allemaal dieren gaan wonen en ook andere planten gaan groeien….Misschien is het zo gek nog niet….

De kinderen ontdekken verschillende functies van bos, natuur, hout, planten. Gaan op zoek naar alles wat er groeit in het bos en de bosbewoners. Ook ruimen we wat op en maken mooie plekken voor de bosbewoners.